Om oss

FORSKJELLEN MELLOM FOTTERAPEUT OG FOTPLEIER

Fotterapeuter har en treårig utdannelse innen faget og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har unik helsefaglig kompetanse på føtter og behandler og forebygger fotplager knyttet til hud, negler, muskler og skjelett.

Vi tilbyr tjenester som er omfattet av Lov om helsepersonell og er underlagt strenge krav når det gjelder journalføring og faglig oppdatering.

Fotpleiere har ingen formell utdanning, og det er ingen krav knyttet til bruk av tittelen fotpleier. Fotpleiere er ikke helsepersonell og er ikke underlagt samme lovgivning som fotterapeuter.

Arnhild Moxheim

Arnhild ble i 2013 ferdig utdannet som autorisert fotterapeut. I 2014 startet hun opp Byens Fotklinikk sammen med Kari. Arnhild er medlem av Fotterapeutforbundet og holder seg faglig oppdatert gjennom kurs og fagkongresser i regi av Fotterapeutforbundet.

Arnhild Moxheim er også utdannet sykepleier (1998) og jobbet i mange år i hjemmebaserte tjenester i Fredrikstad kommune. Hun har i tillegg en ettårig videreutdanning i Administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold.

Kari Mork

Kari ble i 2013 ferdig utdannet som autorisert fotterapeut. I 2014 startet hun opp Byens Fotklinikk sammen med Arnhild. Kari har undervist i faget Fotterapi og Ortopediteknikk i 5 år. Kari er medlem av Fotterapeutforbundet og holder seg faglig oppdatert gjennom kurs og fagkongresser i regi av Fotterapeutforbundet.

Kari Mork er også utdannet sykepleier (1999) og jobbet en kort periode som dette i hjemmebaserte tjenester i Sandvika. Kari er i tillegg diplomert massasjeterapeut og har jobbet som dette i mange år.

Vi er hele byens fotklinikk

Fotterapeuter har unik helsefaglig kompetanse på føtter.

Vi tilbyr individuelt tilpassede silikonavlastinger, som kan redusere trykkbelastning ved feilstillinger som hammertær og hallux valgus.

Mye hud- og neglproblematikk og smerter kommer av feilstillinger og feilbelastninger. Vi veileder og gir råd i forhold til sko og gangavvikling.

Vi fokuserer på forebygging, behandling og gir individuell veiledning.

Vi utfører fotbehandlinger og hjelper deg hvis du har:

  • Hard hud og sprekker
  • Torner
  • Fotvorter
  • Fotsvette
  • Sopp i hud og negl
  • Nedgrodd negl
  • Fotplager grunnet psoriasis, diabetes, revmatisme, sirkulasjonsforstyrrelser samt muskel- og skjelettlidelser